THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 
   TIN ẢNH

Bộ Nội vụ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Cơ sở khoa học đổi mới, hoàn thiện hệ thống thanh tra ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính"
(12/09/2014 09:41)
Chiều ngày 11/9/2014, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Cơ sở khoa học đổi mới, hoàn thiện hệ thống thanh tra ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính (Đề tài) do ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Thanh tra Bộ làm Chủ nhiệm đề tài (Buổi nghiệm thu).
DANH SÁCH ALBUM
Hội thi văn nghệ Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành thanh tra Việt Nam
Bộ Nội vụ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Cơ sở khoa học đổi mới, hoàn thiện hệ thống thanh tra ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính"
Hội nghị tổng kết dự án "Tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014"
Hội thảo xây dựng QT giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố phía bắc và bắc trung bộ

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ