THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Thông báo thụ lý khiếu nại

Bộ Nội vụ thông báo việc thụ lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kết

(11:07 | 15/11/2012)

 Bộ Nội vụ thông báo việc thụ lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kết

Hoàng Quốc Tráng

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ