THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Tin hoạt động thanh tra ngành nội vụ

Đại hội Chi bộ Thanh tra Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2017

(14:47 | 05/08/2015)

Sáng ngày 01/8/2015, tại trụ sở Bộ, Chi bộ Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 (Đại hội).Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 Đại hội Chi bộ Thanh tra Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2017

 

 

 

 

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Mai Thanh Bình, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; Đồng chí Phạm Tuyên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ; Các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đại diện các đơn vị chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ và các đồng chí đại biểu là Đảng viên Chi bộ Thanh tra Bộ Nội vụ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Chánh Thanh tra Bộ, Bí thư Chi bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2013-2015 phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn,  Phó bí thư Chi bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2013-2015, Phó chánh Thanh tra Bộ trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi bộ Thanh tra Bộ (Báo cáo).

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2013-2015 trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi bộ Thanh tra Bộ

Theo Báo cáo, Chi bộ Thanh tra Bộ trong nhiệm kỳ 2013-2015 đã duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa tập thể Chi ủy, tập thể Chi bộ đối với hoạt động của Chi bộ và hoạt động của Thanh tra Bộ, đồng thời phát huy tốt vai trò của người đứng đầu. Chi bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2013-2015 đã phát huy tinh thần đoàn kết, có sự thống nhất cao của tập thể đảng viên, công chức và đã hoàn thành tốt, có chất lượng và đúng thời hạn những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được Đảng ủy cấp trên và Lãnh đạo Bộ giao.

Chi ủy Thanh tra Bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên và chương trình kế hoạch công tác năm của Thanh tra Bộ; Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy chi bộ trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng chi bộ, thực sự là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng chi bộ đạt kết quả tốt, đảng viên trong chi bộ đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tư tưởng đảng viên, công chức trong chi bộ cơ bản ổn định; Dù còn nhiều khó khăn, trong điều kiện số lượng công chức còn ít, nhiều công việc phức tạp phát sinh, Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Thanh tra Bộ để chỉ đạo đảng viên, công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn nhờ huy động và phát huy được sức mạnh của tập thể, đảng viên, công chức trong đơn vị; Nhiều đồng chí đảng viên đã thể hiện được sự năng động, khắc phục khó khăn, làm thêm giờ, chủ động hoàn thành nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Chi bộ duy trì thường xuyên lịch sinh hoạt chi bộ theo đúng kế hoạch, nội dung sinh hoạt bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và được chuẩn bị kỹ lưỡng, việc ghi chép được thể hiện đầy đủ; Do tính chất của công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thường xuyên đi công tác dài ngày nên việc tập hợp đầy đủ đảng viên để sinh hoạt Chi bộ theo đúng thời gian quy định gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên, Chi bộ Thanh tra Bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chặt chẽ, chi tiết, hợp lý, khoa học và hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện nhiệm vụ, do đó đã duy trì được việc sinh hoạt Chi bộ theo đúng thời gian quy định; Chi ủy quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện để đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, khuyến khích đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng Chi bộ, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phát triển Đảng luôn được Chi bộ Thanh tra Bộ quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

Báo cáo đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2013-2015 của Chi bộ Thanh tra Bộ, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017 cụ thể như sau:

Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ tiếp tục Lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo về khối lượng, tiến độ và chất lượng; Chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và ổn định nhân sự; Tăng cường công tác xây dựng đảng, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Chi bộ tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cấp ủy Chi bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu; Chủ động phối hợp cùng Lãnh đạo Thanh tra Bộ quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ đảng viên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý; Ổn định nhân sự và phân công, bố trí các công chức chuyên môn đúng vị trí việc làm, đảm bảo phát huy tối đa khả năng, ưu điểm của từng đảng viên, công chức, từng bước nâng cao và đảm bảo sự đồng đều về chất lượng đảng viên, công chức.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng để các đảng viên yên tâm công tác, tích cực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức; Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ hàng tháng vào đầu tháng, tiếp tục nghiên cứu để cải tiến nội dung sinh hoạt Chi bộ với phương châm ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình của đơn vị, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ; Tiến hành công tác tự kiểm tra, giám sát của Chi bộ đối với đảng viên và sinh hoạt của Chi bộ theo đúng kế hoạt của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn Thanh tra Bộ; Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 quyết tâm phấn đấu và giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thể hiện sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Chi bộ, đồng thời thông qua Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện của Đảng ủy Bộ Nội vụ và Dự thảo Văn kiện Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017. Kết quả: Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ được bầu làm Bí thư Chi bộ; Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; Đồng chí Chu Thị Hồng Tâm được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội đồng thời tiến hành bầu các đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Trần Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Chi ủy Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn biểu dương những thành tích, nỗ lực mà Chi bộ Thanh tra Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2015. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Thanh tra Bộ đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được đề ra từ Đại hội nhiệm kỳ trước từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị cho tới công tác xây dựng, phát triển đảng, công tác dân vận. Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng thể hiện sự nhất trí đối với những phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ Thanh tra Bộ đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và đề nghị Chi bộ trong nhiệm kỳ tới cần thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết trong nội bộ, đẩy mạnh công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện sự đổi mới trong mỗi buổi sinh hoạt của Chi bộ. Đối với công tác chuyên môn của Chi bộ Thanh tra Bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đã dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, hai yếu tố này phải được kết hợp hài hòa, người cán bộ thanh tra vừa phải thể hiện được vai trò “tai mắt của trên” nhưng đồng thời cũng phải là “người bạn của dưới” để giữ được sự đồng thuận, thông suốt trong cả hệ thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


 
Toàn cảnh Đại hội

Nguồn http://www.moha.gov.vn
 

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ