THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Tin hoạt động ngành thanh tra

Quốc hội nghe báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2015

(00:00 | 29/10/2015)

Sáng ngày 28/10/2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe và thảo luận nhiều báo cáo trên lĩnh vực tư pháp, trong đó thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ đã trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

 
Về công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra đã triển khai 6.515 cuộc thanh tra hành chính, 116.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kiến nghị thu hồi 52.253 tỷ đồng và 1.788 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 14.447 tỷ đồng, 824 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm 1.945 tập thể, 14.339 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 65 vụ, 50 đối tượng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý 912,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 68,9% số đôn đốc, kiểm tra, tăng 4,4% so với cùng kỳ); thu hồi đất đạt tỷ lệ 99,% (tăng 18,8% cùng kỳ).
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 406.549 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; có 4.640 lượt đoàn đông người; đã giải quyết 32.817 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ trên 81%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 27,1 tỷ đồng, 44,7 ha đất; trả lại cho tập thể, công dân 108,1 tỷ đồng, 14,9 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 2.504 người; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 444 người (đã xử lý 278 người), chuyển cơ quan điều tra 10 vụ.
Về kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng, ngành Thanh tra đã phát hiện 100 vụ, 172 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 40,7 tỷ đồng.  Cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý điều tra 351 vụ án, 813 bị can phạm tội về tham nhũng, khởi tố mới 178 vụ, 317 bị can; thiệt hại khoảng 600 tỷ đồng và 9.887 m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách nhà trên 103 tỷ đồng và 2.887 m2 đất. Viện kiểm sát các cấp thụ lý giải quyết 323vụ/806 bị can về các tội danh tham nhũng, truy tố 310 vụ/697 bị can.Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 260 vụ, 577 bị cáo về các tội danh tham nhũng.
Đáng chú ý, các vụ án, vụ việc tham nhũng năm 2015 gây thiệt hại trên 950 tỷ đồng và gần 9.900m2 đất; đã thu hồi được trên 505 tỷ đồng, đạt 55,8%.
Đánh giá về tình hình tham nhũng năm 2015, báo cáo cũng chỉ rõ, kết quả PCTN thời gian qua đã có tác dụng phòng ngừa, răn đe nhất định đối với tệ tham nhũng. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp.  Tình trạng nhũng nhiễu trong khu vực công còn phổ biến, biểu hiện qua nạn hối lộ, lót tay, chạy chọt khi giao dịch với các cơ quan công quyền. Đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực. Qua kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng cho thấy tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, tính có tổ chức của các vụ việc, vụ án tham nhũng rõ nét hơn. Một số vụ tham nhũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước. Một số vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài, phần nào ảnh hưởng đến nhìn nhận của quốc tế đối với Việt Nam. Tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay, là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội.
Báo cáo nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện công tác PCTN, năm 2016 Chính phủ tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như: Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp PCTN, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về biểu hiện, tác hại của tham nhũng đối với phát triển kinh tế, xã hội; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN để chuẩn bị sửa đổi toàn diện, cơ bản Luật PCTN; Tăng cường thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, doanh nghiệp để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường hợp tác quốc tế trong PCTN; Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.../.

 

                     Hoàng Linh

 

Nguồn http://www.thanhtra.gov.vn

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ