THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Thông báo hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016.

(10:15 | 01/12/2015)

Thực hiện định hướng chương trình công tác năm 2016, công văn 2989/TTCP-KHTCTH ngày 20/10/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra sở Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình và ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2016 của đơn vị theo hướng tăng số lượng các cuộc thanh tra chuyên ngành so với năm 2015.

 

 

Nội dung công văn 739/TTBNV-PTH ngày 26/11/2015 tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành trên Cổng thông tin hoặc tải văn bản theo đường link sau

 

http://thanhtranoivu.gov.vn/filevanban/cv-Huong-dan-xay-dung-ke-hoach-thanh-tra--kiem-tra-2016.pdf

 
Nguyễn Quang Hưng

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ