THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Tin hoạt động thanh tra ngành nội vụ

Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu

(10:44 | 04/04/2016)

Chiều ngày 28/03/2016, Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Tổng hợp Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng cấp phó công chức lãnh đạo của UBND thuộc UBND thành phố Bạc Liêu.

 

Chiều ngày 28/03/2016, Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Tổng hợp Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng cấp phó công chức lãnh đạo của UBND thuộc UBND thành phố Bạc Liêu. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lưu Hoàng Ly, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Quang cảnh của buổi làm việc

Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Trần Khánh Huân, Thành ủy viên, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng biên chế công chức từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2015. Theo báo cáo, nhìn chung tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn được sắp xếp ổn định và đi vào hoạt động nề nếp, đúng vị trí việc làm, đảm bảo nguyên tắc và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Tổng số biên chế hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có mặt tính đến 31/12/2015 là 100/113 biên chế; số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố là 10 hợp đồng; không có trường hợp đặc biệt trong thi tuyển từ năm 2012 đến nay; số lượng cấp phó của 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố là 28 người….


 

tpbl.baclieu.gov.vn

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ