THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Tin hoạt động thanh tra ngành nội vụ

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh An Giang

(14:47 | 15/07/2017)

Sáng ngày 11/7/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ.

Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Huy, Trưởng phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 408/QĐ-TTBNV ngày 29/6/2016 của Chánh thanh tra Bộ Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh An Giang.

 Hình 1. Ông Trần Ngọc Huy – Trưởng đoàn, công bố Quyết định thanh tra.

    Theo kế hoạch, từ ngày 11/7/2016 đến ngày 22/7/2016, Đoàn sẽ làm việc tại tỉnh An Giang, tiến hành thanh tra trực tiếp tại 8 sở và 5 UBND huyện, thành phố. Dự kiến ngày 22/7/2016 Đoàn sẽ thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp và thông qua biên bản làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh.
    Tại buổi làm việc, được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Thái Hữu Phép, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức giai đoạn từ 01/01/2014 đến 31/12/2015.

 
Hình 2. Toàn cảnh buổi làm việc.

    Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng cho rằng, việc triển khai kế hoạch thanh tra của Bộ Nội vụ tại An Giang là rất quan trọng, qua đó giúp cho tỉnh quản lý, điều hành tốt hơn công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế. Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tài liệu, nội dung theo yêu cầu của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ.

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ