THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Thông báo hướng dẫn nghiệp vụ

Kế hoạch tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra của Bộ Nội vụ

(08:00 | 18/06/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết toàn quốc 06 năm thi hành Luật thanh tra, Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra của Bộ Nội vụ

Thanh tra Bộ Nội vụ

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ