THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Thông báo hướng dẫn nghiệp vụ

Đề cương yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh 6 tháng đầu năm 2018

(10:09 | 31/05/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh 6 tháng đầu năm 2018.

 

Nội dung chi tiết đề cương được đính kèm

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ