THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Danh bạ điện thoại

Lọc danh bạ theo đơn vị:
Phòng ban:
Có 22 kết quả.
STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Đặng Thanh Tùng Chánh Thanh tra ĐTCQ: 62695768 dangthanhtung@moha.gov.vn;
2 Nguyễn Hữu Tuấn Phó Chánh Thanh tra ĐTCQ: 37957081 nguyenhuutuan@moha.gov.vn
3 Nguyễn Mạnh Khương Phó Chánh Thanh tra ĐTCQ: 37957078 nguyenmanhkhuong@moha.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Đạt Trưởng phòng ĐTCQ: 37957080 nguyenxuandat@moha.gov.vn
5 Chu Thị Hồng Tâm Trưởng Phòng ĐTCQ: 37957083 chuthihongtam@moha.gov.vn
6 Trần Ngọc Huy Phó Trưởng phòng ĐTCQ: 37957079 tranngochuy@moha.gov.vn
7 Nguyễn Đức Việt Phó Trưởng phòng ĐTCQ: 9012 nguyenducviet@moha.gov.vn
8 Hoàng Quốc Tráng Thanh tra viên ĐTCQ: 9052 hoangquoctrang@moha.gov.vn
9 Hoàng Tiến Đức Thanh tra viên ĐTCQ: 9061 hoangtienduc@moha.gov.vn
10 Nguyễn Quang Hưng Thanh tra viên ĐTCQ: 62695780 nguyenquanghung@moha.gov.vn
11 Nguyễn Thu Thủy Thanh tra viên ĐTCQ: 62820311 nguyenthuthuy@moha.gov.vn
12 Lê Thị Bích Ngọc Thanh tra viên ĐTCQ: 9032 lethibichngoc@moha.gov.vn
13 Trần Văn Bính Thanh tra viên ĐTCQ:9012 tranvanbinh@moha.gov.vn
14 Đặng Thanh Bình Thanh tra viên ĐTCQ: 9122 dangthanhbinh@moha.gov.vn
15 Lục Thị Chinh Thanh tra viên ĐTCQ: 9033 lucthichinh@moha.gov.vn
16 Phạm Quốc Hưng Thanh tra viên ĐTCQ: 9042 phamquochung@moha.gov.vn
17 Phan Thị Hồng Nhung Thanh tra viên ĐTCQ: 62695758 phanthihongnhung@moha.gov.vn
18 Đinh Hồng Diệp Thanh tra viên ĐTCQ: 9112 dinhhongdiep@moha.gov.vn
19 Nguyễn Văn Long Thanh tra viên ĐTCQ: 9062 nguyenvanlong@moha.gov.vn
20 Võ Thị Tuyết Thu Thanh tra viên ĐTCQ: 62695758 votuyetthu@moha.gov.vn
21 Tạ Quang Trung Chuyên viên ĐTCQ: 9071 taquangtrung@moha.gov.vn
22 Lê Bật Anh Chuyên viên ĐTCQ: 9072 lebatanh@moha.gov.vn