THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Giới thiệu CTTĐT

 

  • Cổng thông tin tác nghiệp trực tuyến Thanh tra ngành Nội vụ là phương tiện nghiệp vụ trực tuyến hỗ trợ tác nghiệp cho các đoàn thanh tra trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, đồng thời là công cụ trao đổi thông tin, giao tiếp giữa Thanh tra ngành nội vụ với cán bộ, công chức và công dân.

 

  • Cổng thông tin tác nghiệp trực tuyến Thanh tra ngành Nội vụ sẽ là nơi cung cấp các quy trình nghiệp vụ trực tuyến cho các đoàn thanh tra trong toàn bộ quá trình tiến hành thanh tra; việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Các thông tin, quyết định, văn bản, nhật ký kiểm tra được cập nhật vào hệ thống theo thời gian thực. Cho phép người sử dụng đăng, tải các mẫu biểu được soạn thảo trực tiếp và đồng bộ với cơ sở dữ liệu tương ứng trên server ; Thông tin được bảo mật, quyền cập nhật và xem thông tin được xác định theo từng sự việc.

 

  • Cổng thông tin tác nghiệp trực tuyến Thanh tra ngành Nội vụ cũng sẽ là công cụ gửi, nhận, tự động tổng hợp các báo cáo trong lĩnh vực thanh tra nội vụ và báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, minh bạch tài sản của cán bộ, công chức (theo mẫu).

 

  • Cổng thông tin tác nghiệp trực tuyến Thanh tra ngành Nội vụ sẽ còn là kênh thông tin giới thiệu về các hoạt động thanh tra nội vụ, có liên kết đến các cơ quan liên quan (Chính phủ, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...).

 

  • Ngoài ra, Cổng thông tin tác nghiệp trực tuyến Thanh tra ngành Nội vụ sẽ công khai một số kết quả hoạt động của của Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra các Sở Nội vụ ; Hỗ trợ cán bộ, công chức gửi đơn thư khiếu nại đến Bộ Nội vụ, các Sở Nội vụ ; Cung cấp lịch công tác, tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các đơn thư khiếu tố, các trao đổi, liên hệ của công dân được điền các thông tin cá nhân kèm các đơn thư dạng tệp đính kèm.

 

  • Cổng thông tin tác nghiệp trực tuyến Thanh tra ngành Nội vụ sẽ sẵn sàng tích hợp với các quy trình thanh tra khác và hệ thống cơ sở dữ liệu của Thanh tra ngành nội vụ (sẽ được triển khai theo kế hoạch của Dự án Thanh tra ngành nội vụ) và được trang bị các giải pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu và bảo mật hệ thống hiệu quả.

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ