THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Liên hệ

 

 

CỔNG THÔNG TIN TÁC NGHIỆP TRỰC TUYẾN

 

THANH TRA NGÀNH NỘI VỤ

 

Trụ sở: 08 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Email: thanhtra@thanhtranoivu.gov.vn

 

Văn phòng Thanh tra Bộ:

 

Điện thoại: (04) 62695780 ; Fax: (04) 62695780

 

 

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ